نوروز 1399 مبارک باد

» نوروز 1399 مبارک باد

نوروز 1399 مبارک باد


سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت


بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام


سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش


اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام


حافظ

آخرین مطالب این وبلاگ
Buy Website Traffic Cheap
Buy website Traffic
سفر به مناطق گردشگریسفر به مشهد،سفر به کیش