نوروز 1399 مبارک باد

» نوروز 1399 مبارک باد

نوروز 1399 مبارک باد


سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت


بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام


سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش


اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام


حافظ


آخرین مطالب این وبلاگساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
شعر عاشقانهشعر و غزل - مثنوی- اشعار ناب فارسی - اشعار عاشقانه
وبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی
وگان - گیاه خواریبرنامه غذایی وگان ، گیاه خواری و خام گیاه خواری