دانشمندان: ۱۰ میلیارد انسان را میتوان بدون تخریب زمین سیر کرد

» دانشمندان: ۱۰ میلیارد انسان را میتوان بدون تخریب زمین سیر کرد

دانشمندان: ۱۰ میلیارد انسان را میتوان بدون تخریب زمین سیر کرد


نتایج یک بررسی در مؤسسه پتسدام برای مطالعات اقلیمی نشان میدهد که میتوان غذای جمعیت رو به رشد کره زمین را بدون آسیبزدن به سیاره زمین تأمین کرد؛ البته تنها در صورتی که انسان در اسرع وقت با قاطعیت وارد عمل شود. این مؤسسه در ایالت براندنبورگ آلمان است.


پژوهشگران کشاورزی سازگار با محیط زیست را تنها راه نیل به این موفقیت میدانند. افزون بر این باید الگوی تغذیه انسانها در سراسر کره زمین از اساس متحول شود: کاهش چشمگیر گوشتخواری و رویآوردن به حبوبات و سبزیجات. یک عامل مهم دیگر دور ریختن کمتر مواد غذایی عنوان شده است.


بر اساس نتایج این پژوهش، در صورت رعایت موارد یادشده میتوان غذای ۱۰ میلیارد نفر را روی کره زمین تأمین کرد، بدون این که خسارتی به این سیاره وارد شود.


رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد


آخرین مطالب این وبلاگ
سفر به مناطق گردشگریسفر به مشهد،سفر به کیش
Buy Website Traffic Cheap
Buy website Traffic